Kon. Harmonie St.Cecilia Erpe


De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Erpe wil je voldoende muzikale kennis bijbrengen om je toe te laten op haar optredens mee te spelen. Indien je hen nog niet aan het werk zag, moet je vast en zeker eens naar één van hun talrijke concerten gaan luisteren.

De muzikanten zullen je kunnen vertellen hoezeer ze van muziek houden, hoe graag ze zelf musiceren, maar ook hoe plezierig het is om dit samen met vrienden te doen. Hou jij ook van muziek? Zou je graag zelf een instrument bespelen? Zou je dit graag doen met vrienden?


In de Harmonie ben je altijd welkom.FacebookGeschiedenis


Enkele "muzikale" notabelen uit Erpe (familie Van der Gucht), vormen begin vorige eeuw een kleine muziekformatie, met als bedoeling de kerkelijke plechtigheden, muzikaal te kunnen opluisteren.


Na verschillende kerkelijke en politieke strubbelingen wordt in 1911 de "Katholieke Fanfare St-Cecilia van Erpe" opgericht. Na een gestage groei en het doorworstelen van twee wereldoorlogen begint de vereniging zich vanaf de zestiger jaren meer en meer pluralistisch te profileren. Het is ook in deze periode dat een majorettenkorps opgericht wordt, dat gedurende een tiental jaren de fanfare zal begeleiden.De voortschrijdende evolutie leidt in 1971 tot een rangverhoging en een naamsverandering. Vanaf dan spreekt men van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia. De vereniging doorworstelt een ware malaise op het eind van de jaren tachtig, waarbij ze, wegens gebrek aan ledenvernieuwing nagenoeg doodbloedt. Een nieuw bestuur trekt dan resoluut de kaart van de jeugd. Via intensieve ledenwerving en het opleiden van nieuwe muzikanten in een eigen "muziekschool", kent de vereniging een nog nooit geziene heropbloei. In enkele jaren evolueert de fanfare naar een groep, waarbij de talrijk aanwezige, nieuwe en jeugdige muzikanten, voor de oudgedienden een nieuwe stimulans zijn om terug met volle ijver aan de toekomst van de vereniging te beginnen werken. Uit die periode komt ook de naamsverandering naar de huidige Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe - verandering die in 1998 een feit werd. De huidige inzet van zowel bestuur, muzikanten, dirigent als steunende leden, laten vermoeden dat de evolutie van deze vereniging, echt in een muzikale stroomversnelling gekomen is.

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe bewijst momenteel duidelijk een belangrijke rol te spelen in het culturele leven op de gemeente Erpe-Mere, waarbij vooral de aandacht voor de jeugd een niet te onderschatten opvoedkundige waarde vertegenwoordigt. De tanende publieke belangstelling voor de "klassieke" fanfare- en harmonieoptredens (meestal wandelconcerten), alsmede het steeds meer uitdagender niveau van de gepresenteerde muziekstukken, hebben ertoe geleid dat de huidige harmonie, zich hoofdzakelijk gaat concentreren op podiumconcerten. Alhoewel de kloof met de vroegere "fanfarewerking" groter wordt en deze met orkestoptredens steeds verkleint, blijkt dit de enige juiste weg te zijn die de hedendaagse mens in staat moet stellen om de muziek, gebracht door plaatselijke muzikanten, ten volle naar waarde te kunnen schatten.

Terug omhoog

Dirigent Bob Van Der Strieckt


Bob begon als autodidacticus de trombone te bespelen op vijftienjarige leeftijd. Hij studeerde aan het Koninklijk conservatorium van Gent bij Michel Tilkin, waar Bob het diploma Meester in de Muziek behaalde. Orkestdirectie volgde onze dirigent bij Dirk Brossé.
Tevens volgde Bob talrijke masterclasses bij o.a. Michel Bequet(F), Ivan Meijlemans(B), Eric Reiis(GB), Ron Berron(US) en Jozef Alessi(US).
Sinds 2007 als trombonist verbonden aan het Symfonieorkest Vlaanderen. Lid van het ensemble Vlaams-sinfonietta.
Als freelance muzikant treedt Bob op met orkesten als het Nationaal Orkest van België, het Vlaams Radio Orkest, het Orkest van de Koninklijke Muntschouwburg, de Filharmonie.

Ook verleent hij zijn diensten aan verschillende kamermuziekensembles.

Momenteel geeft Bob les aan de Academies van Lokeren en Lede en dirigeert hij de Koninklijke harmonie St. Cecilia uit Erpe(uitmuntendheid).

Terug omhoog

Bestuur


Het huidige bestuur van de vereniging werd, voor een periode van vijf jaar, verkozen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van maart 2014.
Dit bestuur behartigt zowel de activiteiten van de harmonie als van het Instaporkest en 'tklein Muziekske en vergadert in regel éénmaal per maand.

Samenstelling:

Erevoorzitter

Jean-Baptist D'Hondt

Voorzitster

Evelien De Ras

Ondervoorzitter

Dirk De Winter

Penningmeester

Jan De Nijs

Secretaris

Inge Vandermeiren

Bestuursleden

Pieter Van Steenberghe
Willem De Nijs
Jeroen Cosyn
Griet De Nijs
Timour Matthys
Marian De Nijs


WebMaster Geoffrey Ottoy

Terug omhoog

Muzikanten


Dirigent

Bob Van Der Striekt

Piccolo/Dwarsfluit

Evelien De Ras
Inge Vandermeiren

Dwarsfluit

Evelien Deceuninck
Caroline D'haese
Lotte Van Den Eeckhout
Kristel Van Den Eynde
Liesbeth Waegneer
Jen Wynant

Hobo

Lien Wynant
Liesbet Cosyn
Fiona Uyttersprot

Klarinet

Lien Callebaut
An Coppens
Jeroen Cosyn
Griet De Nijs
Katrien De Nijs
Marian De Nijs
Emile Ottoy
Evy Mertens
Lies De Rauw
Jan Roelandt
Brenda Segers
Annelies Valcke
Bram Verboom
Filip Verstuyven
Inge Waegneer

BasKlarinet

Caroline Van der Auwermeulen

AltSax

Malika Baeyens
Pieter De Wolf
Tom De Wolf
Annelies Sonck
Joris Van Den Eynde
Sarah Vandermeiren

TenorSax

Robert De Nijs
Cathérine Cannoot

BaritonSax

Margot De Leeuw

Bugel

Willy Beeckman

Trompet

Guido Beeckman
Karel De Nijs
Lieve De Nijs
Michel De Nijs
Roger De Nijs
Willem De Nijs
Geoffrey Ottoy
Raïssa Van De Voorde

Hoorn

Charlotte De Nijs
Kristien De Nijs
Dries Moreels

Trombone

Andries De Nijs
Louis De Nijs
Koen De Nijs
Pieter De Nijs
Timour Matthys
Marc Ponchaut

Tuba

Marc Bosman
Hendrik De Nijs
Omer De Nijs
Patrick Matthys
Marc Simoens

BasTuba

Jan De Nijs
Peter De Pauw
Dirk De Winter

Slagwerk

Irene De Nijs
Pieter Van Steenberghe

Terug omhoog